Podmínky a ochrana osobních údajů

I. Podmínky používání
Odvolání
Obsah těchto webových stránek byl pečlivě připraven a zkontrolován. Nicméně, společnost Clarexon trading s.r.o. (dále jen “Clarexon”) není odpovědná za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací.

Právní nároky na odpovědnost vůči společnosti Clarexon za použití nebo nepoužití poskytovaných informací nebo chybných nebo neúplných informací, jsou vyloučeny, pokud neexistuje úmysl nebo hrubá nedbalost ze strany Clarexon.

Odkazy a odkazy na webové stránky třetích stran
Pokud web www.clarexon.cz obsahuje přímé nebo nepřímé odkazy na jiné internetové stránky, které obsahují zejména odkazy, Clarexon neodpovídá za dodržení obsahu, dostupnosti a správnosti propojených stránek, jejich nabídky, odkazů nebo reklamy. Clarexon neručí za nelegální, chybný nebo neúplný obsah a zejména za škody vyplývající z použití či nepoužití poskytnutých informací na odkazovaných stránkách.

II. Zásady ochrany osobních údajů
Uchovávání osobních údajů
Při návštěvě webové stránky www.clarexon.cz, Clarexon ukládá ve výchozím nastavení název vašeho poskytovatele internetových služeb (nebo adresu IP), internetové stránky, ze které jste nás navštívili, navštívené stránky informace o internetovém prohlížeči a operačním systému, datum a délku návštěvy. Navíc, osobní údaje jsou uloženy pouze tehdy, když sami od sebe zadáte, například v souvislosti s registrací nebo šetření.

Použití osobních údajů a vyčlenění
Clarexon použije vaše osobní údaje pro technickou administraci webových stránek www.clarexon.cz a statistiku jejich využití. Clarexon používá tyto technické informace, aby zkvalitnila použitelnost webových stránek a jejich obsah a identifikovala případné technické problémy v naší internetové prezentaci.

Zpřístupnění osobních údajů třetím stranám
Clarexon poskytne vaše data třetím stranám, zejména partnerům Clarexon, zejména v případě potřeby zkvalitnění poskytovaných služeb, kterou by jste potenciálně chtěli využít, nebo pokud je to nezbytně nutné pro provoz a údržbu webových stránek ,

V opačném případě poskytne Clarexon vaše osobní údaje třetím stranám, pouze s vaším souhlasem a v rozsahu nezbytném pro provádění kroků krytých smlouvou, kterou jsme s vámi uzavřeli. Clarexon takto jedná na základě požadovaném zákonem nebo plynoucím z našich podmínek, a nebo z jiných uzavřených dohod a dodržení našich práv a nároků.

Cookies
Clarexon používá “cookies” pro analýzu webového provozu a pro přizpůsobení služeb, obsahu a reklamy, měření efektivity reklamních kampaní a na podporu důvěry a bezpečnosti v Clarexon. Cookie je velmi malý textový dokument, který často zahrnuje anonymní jedinečný identifikátor. Při návštěvě webové stránky, server webových stránek požádá počítač o povolení k uložení tohoto souboru v části pevného disku, který je určen pro soubory cookie. Každá webová stránka může zaslat své vlastní cookie do vašeho prohlížeče, pokud jste v nastavení prohlížeče nastavili přijímání cookies. Váš prohlížeč umožňuje webovým stránkám přístup k těm cookies, které jste přijali, a ne cookies, které vám byly zaslány z jiných webů (pro ochranu vašeho soukromí). Můžete odmítnout cookies změnou nastavení prohlížeče tak, aby nepřijímá cookies. Nicméně, pokud zvolíte toto nastavení, nemůžete tak používat určité části současných nebo budoucích částí našich stránek. Máte-li zájem o více informací o používání cookies a chcete se více dozvědět o tom, jak nastavit svůj prohlížeč a odmítnout soubory cookie, naleznete veškeré informace na www.allaboutcookies.org.

Clarexon používá cookies, aby vás odlišil od ostatních uživatelů a pro výpočet souvislost s logy z webového serveru Clarexon a celkového počtu osob, které navštíví Clarexon. Takto získané údaje využití webu pomohou Clarexon, získat zpětnou vazbu, aby se neustále zlepšoval web Clarexon a svým uživatelům přinesl snažší používání. Clarexon neumožňuje shromažďovat vaše osobní údaje. Clarexon neukládá žádné osobní údaje, které odesíláte, v cookies.

Google Analytics
Tato webová stránka používá služby Google Analytics a Web Analytics poskytované společností Google, Inc. ( “Google”). Google Analytics používá “Cookies”, textové soubory, které jsou uloženy v počítači a umožňují analýzu vašeho pohybu na této webové stránce. Informace vygenerované souborem cookie o pohybu na této webové stránce jsou obvykle přeneseny na server společnosti Google v USA a tam jsou uloženy. V případě aktivace anonymizace IP na tomto webu, bude vaše IP adresa zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa zaslána na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele těchto stránek Google použije tyto informace k vyhodnocení Vašeho pohybu na stránce a vytvoření reportů provozu na internetových stránkách a dále poskytne jiným s webovým stránkám a související internetovým službám provozovatele webových stránek. Tato činnost je prováděna jako součást Google Analytics a vaše IP adresa nebude sloučena s jinými údaji od společnosti Google. Můžete odmítnout používání souborů cookies nastavením vašeho prohlížeče. Nicméně upozorňujeme, že nebude moct využít v plné míře všechny funkce těchto stránek. Můžete také zabránit generovaní dat souborem cookie o užívání této webové stránky pro společnost Google a zpracování těchto údajů společností Google, odpovídajícím zásuvným modulem prohlížeče, který můžete stáhnout a nainstalovat z adresy http://tools.google.com.

Jiné stránky
Tyto Zásady ochrany soukromí neplatí, pokud opustíte naše webové stránky prostřednictvím odkazu a přejdete na jiné místo – weboou stránku. Pokud navštívíte jiné stránky, tak tyto podléhají příslušným podmínkám této stránky. To také platí pro odkazy na našich webových stránkách, které jsou k dispozici. Přečtěte si prosím podmínky před pokračováním.

Práva na informace
Informace o námi uložených datech dostanete kdykoli, bez předchozího upozornění a z jakéhokoli důvodu. Námi shromážďovaná data můžete kdykoliv uzamknout, opravovit nebo mazat. Chcete-li tak učinit, obraťte se na nás emailem na clarexon (at) clarexon.cz nebo poštou.