Zasažení tekutinou

MacBook zasažený tekutinou profesionálně demontujeme a odborně čištíme speciálními prostředky. Nejčastějšími místy zásahu jsou klávesnice či trackpad, které v rámci servisu vyměníme a MacBook deoxidujeme, tak, aby byl ve 100% kondici.