Servisní podmínky

 1. Klient bere na vědomí, že servis se při opravě řídí údaji z Přijímacího protokolu. Klient je povinen sdělit veškeré údaje o stavu zařízení a všech známých problémech. Pokud je během diagnostických prací nalezena závada nebo jiná okolnost, která není uvedena při převzetí, je servis oprávněn po konzultaci s klientem změnit podmínky zakázky. U změn cen a termínů bude servis požadovat písemné schválení těchto změn. Bez požadovaného schválení není možné v opravě pokračovat.
 2. Klient bere na vědomí, že u oprav „na součástku“, které vyžadují zásah do originálních dílů nelze předem garantovat úspěšnost a přesný termín opravy.
 3. Klient se zavazuje uhradit zvýšené náklady či nový díl v případě, že oprava vyžaduje rizikový zásah, při kterém může dojít k navýšení nákladů nebo poškození originálních dílů.
 4. Klient bere na vědomí, že uvedená cena se může lišit až o 10% (o takovémto navýšení ceny nemusí být klient předem informován).
 5. Klient bere na vědomí, že v případě politého zařízení servis nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat zákazníka.
 6. Klient bere na vědomí, že servis nenese odpovědnost za skryté zavady zařízení způsobené zasažením kapalinou.
 7. Klient bere na vědomí, že servis nenese odpovědnost za předchozí opravy jiným servisním střediskem nebo vlastním zásahem majitele zařízení a dále nenese odpovědnost za funkčnost náhradních dílů třetích stran, použitých u předchozích servisních zásahů.
 8. Klient se zavazuje vyzvednout opravené zařízení nejpozději do 14 dnů od oznámení skončení opravy. V případě, že tak neučíní je servis oprávněn účtovat “skladné” za každý kalendářní den ve výši 100 Kč.
 9. Klient souhlasí se skutečností, že nedojde-li k vyzvednutí opravené zakázky do 3 měsíců od první výzvy. Je servis oprávněn, prodejem zařízení uspokojit svou pohledávku za opravu a skladování zařízení.
 10. Kompletní ceník servisních prací je k dispozici na provozovně.
 11. Uvedené ceny jsou bez DPH.
 12. Cena za DIAGNOSTIKU ZÁVADY je 650 Kč včetně DPH.